Akkurat nå er 63 pålogget.

Diagram

Det finnes mange ulike typer diagrammer som viser prosenter. De mest vanlige er sektordiagram, stolpediagram og søylediagram. Du kan lese mer om de tre typene på de kommende sidene. I denne artikkelen vil det være fokus på et enkelt prosent-rutenett. 

Et prosent-rutenett er et diagram med 100 ruter, eller små kvadrater. Det viser at hver prosent er en hundredel, ved at 1% dermed er en rute. De 100 rutene er et bilde på hele tallmaterialet i en prosentvis fordeling. 

En prosentvis fordeling tegnes for eksempel med ulike farger for å illustrere de ulike prosentene for den observasjonen man skal påvise. 

Det viktige når man lager et prosentvis rutenett er at man har utført tilstrekkelig prosentregning og at summen av alle prosentene blir 100%. Se artiklene om Prosentregning eller Hvordan regne prosent

Hvis man for eksempel skal illustrere 28 % skal man markere 28 ruter med samme farge, i dette tilfelle rød. 

Hvis man har det omvendte tilfellet at man skal finne ut hvor mange prosent som er illustrert, skal man bare telle antallet ruter med samme farge så får du prosentandelen. For eksempel kan man telle seg frem til at det er 55 gule ruter og dermed 55 %. Det er 17 blå ruter og dermed 17 %. 

Prosentvis rutenett

Et slikt prosentvis rutenett er for de fleste ikke like overskuelig som et sektordiagram, stolpediagram eller søylediagram. Bruken av rutenett er dermed begrenset.