Akkurat nå er 43 pålogget.

Sektordiagram

Man fremstiller ofte prosent i et sektordiagram. Man kaller også et sektordiagram for et kakediagram, fordi delene av et sektordiagram ligner kakestykker. 

Et sektordiagram har en stor fordel ved at det gir en god visuell fornemmelse av tallmaterialet, altså at det er enkelt å få et generelt overblikk over fordelingen og det er mye brukt i prosentregning

Sektordiagrammet nedenfor illustrerer en fiktiv prosentvis fordeling mellom de ulike politiske partiene i stortinget:

“Venstresiden”: Venstre (10 %), SV (8 %), Arbeiderpartiet (22 %), Miljøpartiet De Grønne (7 %)

“Høyresiden”: Høyre (25 %), Frp (5 %), KrF (4 %), Senterpartiet (15 %)

Vet ikke (4 %)

Se artikkelen om Søylediagram.

Et sektordiagram er, som navnet hinter til, et diagram som er delt opp i ulike, prosentvise sektorer. Et kakediagram med kakestykker basert på den prosentvise fordelingen som de representerer. I et sektordiagram skal de prosentstykkene som man setter inn alltid gi 100 % tilsammen. 

Et sektordiagram kan regnes ut på flere ulike måter.

I eksempelet ovenfor er “vet ikke” plassert fiktivt mellom “høyre” og “venstre” siden, for å illustrere de to sidenes størrelser og “tvilende” mellom. 

Man kunne også ha tatt partiene etter størrelser, etter partibokstaver, alfabetisk rekkefølge eller helt vilkårlig. 

Prosent til grader

La oss se på en prosentfordeling og hvordan prosent settes inn i et sektordiagram med grader. Vi bruker et tenkt eksempel om aldersfordelingen i den norske befolkning. 

Barn og unge under 18 år: 19 %

Voksne fra 18 til 65: 54 %

Eldre over 65: 27 %

Summen av 19 % + 54 % + 27 % = 100 %.

Den prosentvise fordelingen kan settes i et sektordiagram. 

Det er veldig enkelt å lage et sirkeldiagram i Excel, skal man tegne et selv blir man derimot nødt til å regne ut alle vinklene. 

Man vet at det totalt skal være 100%. Man vet også at i en sirkel er det totalt 360 grader. For å regne om fra prosent til grader skal man derfor gange med konstanten \frac{360°}{100 \%} = 3,6°\%.

Det er 3,6 gange så mange grader i en sirkel som det er prosenter i en fordeling. 

Det er ikke en spesifikk formel for sektordiagram, men skal man tegne et sektordiagram er konstanten 3,6 °/% det nærmeste man kommer en formel. 

Skal man derimot regne ut den andre veien, skal gradene deles på 3,6 °/%, for å regne ut prosentdelene i fordelingen. 

Når denne konstanten på 3,6 °% ganges med de tre aldersgruppene i eksempelet, finner vi gradene på sektorene/kakestykkene. 

Barn og unge under 18 år: 19 \% \cdot 3,6 °\% = 68,4

Voksne fra 18-65: 54 \% \cdot 3,6 °\% = 194,4

Eldre over 65: 27 \% \cdot 3,6 °\% = 97,2°

Summen av vinklene er: 68,4 + 194,4 + 97,2 = 360°. 

Nå kan vi tegne aldersfordelingen inn i et sektordiagram. Som regel starter man “kl. 12” i et sektordiagram og tegner med klokken, spesielt hvis det er verdier med en form for rekkefølge. Ellers har du også litt kunstnerisk frihet til illustrasjonen. 

Barn og unge: blå

Voksne: rød

Eldre: grønn

Et sektordiagram er en måte å illustrere en fordeling av prosent. Et sektordigram beskriver en helhet på 100 %, som er veldig visuell og gjør det enkelt å forstå tallmaterialet.