Akkurat nå er 9 pålogget.

Søylediagram

Et søylediagram er enda en måte å lage et diagram som presenterer prosent. Et søylediagram og stolpediagram brukes ofte litt rundt hverandre. 

I et søylediagram er den grafisk fremstillingen loddrette søyler. I et stolpediagram kan stolpene derimot være både vannrette og loddrette. 

I virkeligheten spiller det ikke så stor rolle om du kaller det for søyle-, stolpe- eller pinnediagram. Det viktige er at man bruker dem til å presentere tallmateriale på en overskuelig måte. 

Nedenfor kan du se fordelingen av stemmer blant de politiske partiene i Norge presentert i et søylediagram. Tallene er fiktive og kommer fra artikkelen om Sektordiagram

Dette søylediagrammet viser akkurat det samme som sektordiagrammet, bare på en annen måte. Summen av prosentene er også 100%. I dette tilfellet er kategorien “Vet ikke” plassert helt ytterst. 

Man kan velge om man syns at sektordiagram eller denne typen søylediagram er mest oversiktlig.

Et søylediagram kan også formes på andre måter. Med søylediagram har man en mulighet til å illustrere prosentdeler som sammenlagt blir mer enn 100%. 

For eksempel viser søylediagrammet nedenfor en fiktiv valgdeltakelse ved stortingsvalgene fra 1981 til 2011.

Dette diagrammet er ikke en fordeling av prosent, men en utvikling over tid i prosentdelen av hvor mange av de som har stemmerett som stemmer. 

Et sektordiagram viser alltid en fordeling av prosent som totalt blir 100%. Et søylediagram har dermed et større bruksområde enn et sektordiagram. 

Som vi kan se viser y-aksen bare verdier fra 70-100%. Det er fordi vi sier valgdeltagelsen de siste årene har vært stabil mellom 80-90%. 

Denne typen søylediagram (med prosent opp langs y-aksen) er spesielt brukbart til å beskrive en utvikling over tid.


 

Søylediagrammer kan, akkurat som stolpediagram, tegnes i to retninger; en positiv og en negativ retning. I et søylediagram kan man også lage en prosentvis fordeling på søylen. For eksempel kan valgdeltagelsen for hvert år deles opp i prosentene som stemmer på hvert parti. Se artikkelen om Prosentregning.