Akkurat nå er 11 pålogget.

Stolpediagram

Et stolpediagram er en annen type diagram som illustrerer prosent. Et stolpediagram er en opplagt måte å illustrere en fordeling av prosent eller annet tallmateriale på. 

Stolpediagram og søylediagram brukes ofte omtrent som synonymer. Et stolpediagram kan både presenteres med loddrette og vannrette stolper. Snakker man om et søylediagram så er søylene som regel tegnet som loddrette søyler, derav navnet. 

Et søylediagram er også et stolpediagram, men et stolpediagram med vannrette stolper er ikke et søylediagram. Søyler står opp, mens stolper kan både ligge ned og stå opp. 

(I virkeligheten spiller det nok ikke så stor rolle hvorvidt man sier pinne-, stolpe- eller søylediagram.)

Eksempel

Fordelingen nedenfor viser antall studerende på universitetene etter alder, og om de har studielån eller ikke (fiktiv):

Alder Antall studerende Antall med studielån Antall uten studielån Procentdel med studielån Procentdel uten studielån
18 år 2890 1612 1278 55,78% 44,22%
19 år 3339 1901 1438 56,93% 43,07%
20 år 4383 2537 1846 57,88% 42,12%
21 år 4704 2407 2297 51,17% 48,83%
22 år 5251 2634 2617 50,16% 49,84%
23 år 6277 2782 3495 44,32% 55,68%
24 år 6361 3164 3197 49,74% 50,26%
25 år 6274 3290 2984 52,44% 47,56%
26 år 6537 2682 3855 41,03% 58,97%
27 år 5724 3008 2716 52,55% 47,45%
28 år 4049 1883 2166 46,51% 53,49%
29 år og utover 2765 1131 1634 40,90% 59,10%

Nedenfor vises fordelingen i tabellen ovenfor i et stolpediagram. Stolpene er oppgitt som de prosentandelene som ble oppgitt i de to siste kolonnene. For utregning kan du se artiklene Prosentregning og Hvordan regne prosent

Stolpene viser antallet studerende i hver aldersgruppe. Samtidig er stolpene delt opp prosentvis, så antallet med og uten studielån vises som en prosentdel av det samlede antallet. Summen av stolpen er dermed 100%.

Et stolpediagram er oftest brukt med verdier eller tall og ikke nødvendigvis med prosent, men et stolpediagram kan i teorien illustrere en prosentvis fordeling. 

Derimot kan det være snakk om en prosentvis fordeling på selve stolpene som i dette eksempelet. Verdiene på begge akser trenger ikke være prosenter. 

Et stolpediagram kan tegnes i to retninger, både en positiv og en negativ retning.