Akkurat nå er 14 pålogget.

Prosentregning - oppgaver

På denne siden er det stilt opp 10 ulike oppgaver i prosentregning. Løsninger er nederst på siden. 

 1. Skriv om desimaltallene 0,72, 1,48 og 0,16 til prosent.
   
 2. 21,3% av nordmenn er over 67 år, skriv det som desimaltall?
   
 3. Man har en aldersfordeling på totalt 120 mennesker, der 41 personer er 15 år, 72 personer er 16 år og 7 personer er 17 år. Oppgi hvor stor andel av totalen hver av de tre aldersgruppene utgjør som brøk, i prosent og som desimaltall?
   
 4. I 9A er det 29 elever og de har fått følgende karakterer i matte. 6 elever har fått 3, 8 elever har fått 4, 11 elever har fått 5 og 4 elever har fått 6. Hva er den prosentvise fordelingen av karakterer?
   
 5. I 9B. er det 32 elever. Av dem har 12,5% fått 3, 25% har fått 4, 40,625% har fått 5 og 21,875% har fått karakter 6. Hvor mange personer har fått hver enkelt karakter?
   
 6. Michael har 5.250 kr. i banken. Det beløpet tilsvarer 7% av det beløpet Michaels far har i banken. Hvor mange penger har Michaels far i banken?
   
 7. Julie har fått et nytt kjøkken og har samtidig fått en regning for den nye sofaen hennes. Kjøkkenet kostet 31.996 kr. uten moms. Sofaen koster 9.999 kr. inklusiv moms (moms er på 25%).

  A: Hva er den samlede prisen for det nye kjøkkenet inkludert moms?

  B: Hva koster sofaen uten moms?
   
 8. Julie vurderer også å kjøpe en ny seng og kikker i to ulike forretninger etter den sengen hun vil ha. Det er rabatt på sengen i begge forretninger, -30% det ene stedet og -40% det andre.Julie har regnet ut at når rabatten på 30% er trukket fra vil sengen i forretning C koste 5.640 kr. I forretning D har de den samme sengen og den koster 8.895 kr. minus 40% rabatt. Hvilken forretning er den billigste, både prisen med rabatt trukket fra og originalprisen?
 9. Ved de tre siste stortingsvalgene har et fiktivt parti fått de følgende resultatene: 

  2013 - 12,3%

  2009 - 13,9%

  2005 - 13,3%

  Hvor stor er fremgangen i prosentpoeng fra 2005 til 2009, 2009 til 2013, og fra 2005 til 2013?

 10. En bedrift har følgende informasjon om omsetningen i mio.kr. 

  2008 = indeks 100. De har laget en forventet omsetning i indekseringen for resultatet for 2011, som vi ikke vet enda. Regn ut indekstallene for 2006, 2007, 2009 og 2010 og finn verdien av det forventede resultatet i 2011. 

  Årstall 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  Omsetning 152 308 621 685 739
  Indekstall 100 130

Løsninger

 1. 72%, 148% og 16%
   
 2. 0,213
   
 3. Aldersfordelingen er (avrundet til to desimaler):

  15 år: \frac{41}{120} = 34,17 \% = 0,34

  16 år: \frac{72}{120} = 60,00 \% = 0,6

  17 år: \frac{7}{120} = 5,83 \% = 0,06

 4.  Fordeling af karakterer i 9A.

  3: \frac{6}{29} \cdot 100 \% = 20,69 \%

  4: \frac{8}{29} \cdot 100 \% = 27,59 \%

  5: \frac{11}{29} \cdot 100 \% = 37,93 \%

  6: \frac{4}{29} \cdot 100 \% = 13,79 \%

 5. Fordeling af karakterer i 9B.

  3: \frac{32}{100 \%} \cdot 12,5 \% = 4 personer

  4: \frac{32}{100 \%} \cdot 25 \% = 8 personer

  5: \frac{32}{100 \%} \cdot 40,625 \% = 13 personer

  6: \frac{32}{100 \%} \cdot 21,875 \% = 7 personer

 6. Michaels far har følgende i banken.

  \frac{5.250 kr.}{7 \%} \cdot 100 \% = 75.000 kr.
   
 7. Kjøkken og sofa.

  Kjøkken inklusiv moms: \frac{31.996 kr}{100 \%} \cdot (100 \% + 25 \%) = 39.995 kr.

  Sofa eksklusiv moms: \frac{9.999 kr}{(100 \% + 25 \%)} \cdot 100 \% = 7.999,20 kr.

 8. Julies mulige kjøp av seng.

  Forretning C: Tilbudsprisen på 5.460 kr. er det trukket fra en rabatt på 30% fra den opprinnelige prisen. Tilbudsprisen på 5.460 kr. utgjør derfor: 100% − 30% = 70% av den originale prisen. 

  \frac{5460 kr}{70 \%} \cdot 100 \% = 7.800 kr.

  Forretning D: Prisen er 8.895 kr. og det skal trekkes fra en rabatt på 40%. Den nye tilbudsprisen er dermed: 100% − 40% = 60% av den samlede pris.

  \frac{8.895 kr}{100 \%} \cdot 60 \% = 5.337 kr.

  Forretning C´s førpris: 7.800 kr. 

  Minus en rabatt på 30% = 5.460 kr.

  Forretning D´s førpris: 8.895 kr.

  Minus en rabat på 40% = 5.337 kr.

  Som vi kan se var forretning C opprinnelig billigst, men forretning D har et bedre tilbud med rabatten. 

 9. Resultatene til det fiktive politiske partiet i prosentpoeng:

  2005 – 2009: fra 13,3% til 13,9% = en fremgang på 0,6 prosentpoeng

  2009 – 2013: fra 13,9% til 12,3% = en nedgang på 1,6 prosentpoeng

  2005 – 2013: fra 13,3% til 12,3% = en nedgang på 1 prosentpoeng

 10. Bedriftens omsetning i mio.kr.

  De manglende indekstallene for 2006, 2007, 2009 og 2010 regnes ut:

  2006: \frac{152}{621} \cdot 100 \% = 24,48

  2007: \frac{308}{621} \cdot 100 \% = 49,60

  2009: \frac{685}{621} \cdot 100 \% = 110,31

  2010: \frac{739}{621} \cdot 100 \% = 119,00

  Det forventede resultatet for 2011 regnes ut:

  2011: \frac{130}{100 \%} \cdot 621 = 807,3

  Dermed får vi en ferdig utfylt tabell:

  Årstall 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  Omsetning 152 308 621 685 739 807,3
  Indekstall 24,48 49,60 100 110,31 119,00 130

  I denne artikkelen har du fått sjekket litt hvordan du ligger an med ulike typer oppgaver i prosentregning. Artikkelen inneholder også utregninger og løsninger til disse oppgavene nederst på siden.