Akkurat nå er 45 pålogget.

Prosentvis endring

En prosentvis endring er forbundet med prosentvise økninger og nedganger i prosentregningen. En prosentvis økning og en prosentvis nedgang angis med numeriske verdier. 

Når man snakker om en prosentvis endring er det derimot avgjørende å ha fortegn med. Brøken i formelen nedenfor er ikke angitt som en numerisk verdi. En prosentvis endring kan både være positiv og negativ. Det er en sammenligning med fokus på endring fra en startverdi til en sluttverdi.

\frac {(sluttverdi - startverdi)}{startverdi} \cdot 100 \% = procentdelen

Eksempel 1

Et eksempel kunne være å se på omsetningen til en bedrift. I 2012 hadde en bedrift en omsetning på 14,580 mio. kr. I 2013 var omsetning på 15,820 mio. kr. Hva er den prosentvise endringen fra 2012 til 2013?

\frac{(15,82 \; mio. kr - 14,58 \; mio. kr)}{14,58 \; mio. kr} \cdot 100 \% = +8,50 \%

Dermed er den prosentvise endringen i bedriftens omsetning på +8,5%, som svarer til en prosentvis økning på 8,5%. 

Eksempel 2

Hvis vi går tilbake til eksempelet fra prosentvis økning om Ap, var det slik at Arbeiderpartiet hadde gått fra 64 mandater til 55 mandater. Her ville den prosentvise endringen vært:

\frac{55 - 64}{64} \cdot 100 \% = -14,06 \%

Da er det en prosentvis endring på -14,06%, som tilsvarer en prosentvis nedgang på 14,06%. 

Det er viktig å forstå at en endring kan være positiv eller negativ. Har endringen et negativt fortegn så er det en prosentvis nedgang, og hvis det er et positivt fortegn er det en prosentvis økning.