Akkurat nå er 48 pålogget.

Median i trekant

En median er et begrep som benyttes flere steder, både i trigonometri, geometri og i deskriptiv statistikk. I denne artikkelen er det medianen i trigonometri det er snakk om. Her kan du lese om median i statistikk

En median i en trekant er den linjen fra en vinkel som rammer nøyaktig i midten på den motstående siden.

Det kan derfor alltid utregnes tre medianer i en trekant, en for hver side. Medianen halverer en side og uttrykkes derfor i forbindelse med siden. Det heter derfor for eksempel medianen til side a, i motsetning til en vinkelhalveringslinje som oppkalles etter vinkelen.

A B C median til b b c a
Eksempel på en median til side b, medianen halverer siden b i to like store deler.

Medianen i en trekant betegnes med en liten m med den siden som den treffer. Eksempel (m_b) understreket side.

En annen måte å si det samme på er at medianen deler trekantens side nøyaktig midt på og medianen m består av den linjen som tegnes opp til den motstående vinkelen. Det markeres ofte på den linjen som halveres med et likhetstegn på begge halvdeler.

Medianen i en trekant har ikke noen større betydning for de andre trigonometriske funksjonene.