Akkurat nå er 13 pålogget.

Midtnormal

En midtnormal til et linjestykke er en vinkelrett linje som deler det gjeldende linjestykke i to like store deler. Med andre ord halverer midtnormalen det aktuelle linjestykket. Slik kan man finne midtnormalen til alle sider/linjestykker i en trekant.En midtnormal kan betegnes som en liten n. En midtnormal oppkalles etter det linjestykket den deler.

En midtnormal kan markers på flere ulike måter, enten med en liten firkant ved den rette vinkelen eller med en liten sirkel i det punktet som oppstår i skjæringspunktet mellom linjestykket AC og midtnormalen for AC. Utover det kan man sette to små likhetstegn på de to nye like linjestykkene, men pass på at du ikke kun bruker likhetstegn alene for det er betegnelsen på median. På figuren under kan du se alle tre måter å markere på.

A B C midtnormal linjestykket AC
Midtnormal til linjestykket AC. 

Midtnormalen til et linjestykke og medianen går gjennom samme punkt på alle trekantens sider. Forskjellen er at midtnormalen er en vinkelrett linje gjennom punktet, hvor medianen derimot er en vilkårlig rett linje som ender i den motstående vinkelen.

Når man tegner en midtnormal for alle sidene i trekanten møtes de i et punkt, skjæringspunktet. Dette punktet er samtidig sentrum for den omskrevne sirkelen. Et vilkårlig punkt på midtnormalen har den samme avstanden til begge endepunktene på det linjestykket som den halverer.