Akkurat nå er 14 pålogget.

Sider i en trekant

Her introduserer vi et sidestykke, eller med andre ord sidene i en trekant.

En side eller et sidestykke eller en sidelengde samt vinklene eller hjørnene er fundamentet for trigonometri, som er et delemne under geometri. I geometrisk forstand kalles sider også for «kanter». Trigonometri tar for seg tre «kanter».

Et sidestykke er de rette linjene som forbinder trekantens vinkler. Et sidestykke måles i en måleenhet, oftest i cm.

I en rettvinklet trekant kalles to av sidestykkene for kateter, og det sidestykket som er motstående fra den rette vinkelen er alltid hypotenusen. Den siden som ligger hos en vinkel er en hosliggende katet. Den siste siden benevnes den motstående katet da den er motsatt vinkelen.  

Sidene i en trekant er markert med små bokstaver. For eksempel for trekanten ABC er sidelengdene a, b og c. En side er oftest navngitt etter den motstående vinkelen, derfor er side a overfor vinkel A.

Man kan også navngi sider som et sidestykke mellom de to vinklene siden består av. For eksempel er det i trekant DEF 3 sidestykker som svarer til de sidene som er nevnt under.

Sidestykke DE = f

Sidestykke DF = e

Sidestykke EF = d