Akkurat nå er 16 pålogget.

Spissvinklet trekant

Definisjonen på en spissvinklet trekant er at alle tre vinkler skal være under 90 grader. En vinkel under 90 grader kalles for en spiss vinkel. En spissvinklet trekant kan variere veldig i form. Kommer det en vinkel over 90 grader er det snakk om en stumpvinklet trekant.

Den engelske betegnelsen for en spissvinklet trekant er "Acute triangle".


Eksempler på spissvinklede trekanter.

Vinkler som ikke er rette markeres med buer i stedet for en liten firkant, som viser til at vinkelen er rett (90°).

Når man tegner en vinkel som umiddelbart kunne ligne en rett vinkel, men som IKKE er det, kan det med fordel markeres med en bue for å vise at det er en spiss vinkel eller en stump vinkel.

Hvis det ikke er en markering må man gå utifra om at det er snakk om enten spisse eller stumpe vinkler.

En spissvinkelt trekant kan samtidig være både en likebeint, likesidet, formlik og kongruent trekant. Utenom de mange typene trekanter som finnes er det også mange begreper som knytter seg til for eksempel en spissvinklet trekant. Se videre på artiklene om midtnormal, vinkelhalveringslinje og den omskrevne og den innskrevne sirkelen.

Spissvinklet trekant beregning

Spissvinklede trekanter er en av de vilkårlige trekantene og i beregningen av vinkler og sider skal man derfor benytte cosinussetningene og sinussetningene. I disse artiklene kan du finne eksempler på beregninger av sider og vinkler i spissvinklede trekanter.