Akkurat nå er 18 pålogget.

Stumpvinklet trekant

I en stumpvinklet trekant er en av trekantens vinkler over 90 grader. Denne vinkelen kalles for en stump vinkel og definerer dermed trekantens navn. En stumpvinklet trekant kalles på engelsk for en "obtuse triangle".

En stumpvinklet trekant kan kun ha en vinkel som er større enn 90 grader, fordi summen av alle trekantens vinkler skal være 180 grader. Når en av vinklene er større en 90 grader skal derfor summen av de to andre vinklene være mindre enn 90 grader.

Denne typen trekant er dermed karakterisert ved å ha en veldig stor vinkel, over 90 grader og stump, og deretter to små vinkler som følge av den store.

Les mer om spissvinklede trekanter og hva som definerer denne typen trekant i artikkelen om emnet. Figuren under illustrerer forskjellige utseender av en stumpvinklet trekant.


Eksempler på stumpvinklede trekanter.

Vinkler som ikke er en rett vinkel kan markeres med en bue i motsetning til den lille firkanten som markerer en rett vinkel. Dette kan gjerne gjøres hvis en vinkel umiddelbart kan se ut som en rett vinkel men ikke er det. Hvis en vinkel ikke er markert med en firkant er utgangspunktet at vinkelen er enten spiss eller stump.

En stumpvinklet trekant kan samtidig også være karakterisert som en likebeint, formlik og kongruent trekant, men med en stump vinkel kan den naturligvis ikke være en likesidet trekant.

Stumpvinklet trekant beregning

De stumpvinklede trekantene hører til under kategorien vilkårlige trekanter. I beregning av sider og vinkler i en stumpvinklet trekant skal man bruke cosinussetningene og sinussetningene.