Akkurat nå er 20 pålogget.

AIDA-modellen - AIDAS

AIDA-modellen er en mal for utforming av reklamer, annonser, salgsbrev og lignende. AIDA-modellen har blitt et av flere grunnprinsipp i moderne markedsføring. Det blir også sagt at hvis man glemmer et av punktene i AIDA, så kommer ikke reklamen til å fungere. Du kan bruke AIDA-modellen til å skrive din egen reklame, eller til å analysere andres reklamer.
 
AIDA-modellen er en kommunikasjonsmodell som består av fire deler:

 1. Attention
 2. Interest
 3. Desire
 4. Action

De fire punktene (AIDA) beskriver effekten som reklamen bør ha hos mottakeren. Effekten skal sees i denne rekkefølgen. Det er fordi reklamen er nødt å fange oppmerksomhet før den kan skape interesse.

Still spørsmål om AIDA-modellen i vårt Lekseforum

 • Attention:

Først skal kunden bli oppmerksom på reklamen. Dette er et av de vanskeligste punktene, fordi vi konstant blir utsatt for ny informasjon. For å fange oppmerksomheten kan man bruke tekst, farger eller bilder. Teksten må være kort og hurtig å lese, og det er lurt å henvende seg direkte til mottaker. 

For eksempel Lerums reklame for eplejuice, som har et bakgrunnsbilde fra en norsk fjord, med friske grønne epler i forgrunnen. Først og fremst er det fargene som fanger oppmerksomheten, med knall grønne epler  samt forsterkede farger i bakgrunnen.

 • Interest:

Reklamen skal gjøre kunden mer interessert i produktet. Dette er også et kritisk og vanskelig stadium, for man må holde på oppmerksomheten og selge et produkt samtidig. Det kan gjøres ved å fremheve de spesifikke fordelene ved produktet, og relatere til mottakerens behov. 

For at det skal bli enklere for mottakeren å lese gjennom, er det lurt å dele opp teksten i tydelige og effektive avsnitt.  

Her har Lerum brukt korte opplysninger i hvit og uformell skrift som står over juicekartongen. Opplysningene forteller oss at det er ny pakning og at juicen er «laga av folk som ikkje e eplekjekke.» Her appellerer de til kunden på flere måter for å skape interesse: 

•    de skriver på dialekt for å fremstå som mer norske.
•    de bruker «eplekjekk» som ordspill i opplysningene.
•    de gjør juicen mer «folkelig» ved å si at den er laget av «folk som ikkje e eplekjekke».

 • Desire:

Reklamen skal gi kunden et ønske om å eie produktet. Her fortsetter man å appellere til hvordan produktet kan hjelpe dem personlig i hverdagen. Dette punktet henger tett sammen med interest. 

I dette punktet fortsetter Lerum å appellere til det tradisjonelle norske. I tillegg til bildene av typisk norsk natur og opplysningene, er det også en kort tekst nederst på bildet. Teksten er også skrevet på dialekt. Her forteller de hvor lenge de har laget juice, og bruker ord som «saftbygda» for å gjøre teksten mer norsk. De forsøker å lokke kunden ved å gjøre Lerum tradisjonsrikt og typisk norsk. 

 • Action: 

Formålet med reklamen er å få kunden til å handle. Handlingen vil som oftest være å kjøpe et produkt, men det kan også være andre ting som å delta i en aktivitet eller opprette et medlemskap. 

I dette punktet har mottakeren bestemt seg og derfor skal man bare henvise til hvor han/hun kan handle. Det er viktig å være klar på hvor kunden kan kjøpe produktet, slik at han/hun ikke blir nødt å finne ut av det selv. 

I eksempelet med Lerum skriver de at du må prøve den nye friske eplejuicen, men de skriver ikke hvor du får kjøpt den. 

Ettersom man beveger seg nedover i modellen, fra steg 1 til steg 4, vil flere og flere mottakere falle av. Det vil si at ikke alle av de som blir oppmerksom på reklamen ender opp med å kjøpe. En reklame får ofte oppmerksomhet men det er få som klarer å holde på kunden gjennom alle stegene. 

Bare tenk; hvor mange reklamer fanger oppmerksomheten din på TV, og hvor mange av dem overbeviser deg om å kjøpe noe?

AIDAS

Det finnes også en annen kommunikasjonsmodell basert på AIDA-modellen, som brukes til akkurat det samme. 

AIDAS består av de fire punktene i AIDA-modellen, men har et femte punkt: Satisfaction.

 • Satisfaction: 

Satisfaction går ut på å gjøre kunden tilfreds, slik at kunden selv kan spre ordet om produktet. Dette punktet er også avhengig av at produktet kan nå opp til forventingene som skapes i reklamen. Da blir det viktig at man ikke skaper for høye forventninger, samtidig som man bør skille seg ut fra andre. 

Sørger man for at kunden har en god kjøpsopplevelse og produktet lever opp til forventningene, får man gratis reklame og et godt rykte ved at kundene forteller andre om sine gode erfaringer.

AIDCA

I tillegg til AIDAS, er det enda en modell som bare er en utvidelse av AIDA-modellen. 

I AIDCA-modellen legger man til et ekstra punkt mellom Desire og Action, kalt Conviction. Dette punktet refererer til at mottakere er blitt mer skeptiske til reklamer. For å gjøre reklamen mer overbevisende er det derfor lurt å vise til konkrete tall og resultater. 

Skriver man at en bok har vært utrolig populær er det flere mottakere som ikke tror på reklamen. Skriver man at den har vært på topplisten i New York Times i 10 uker, viser man til konkrete data og budskapet blir mer troverdig. 

Eksempel på bruk av AIDA-modellen

Her kan du se et eksempel på hvordan en annonse kan bygges opp rundt AIDA-modellen. 

 1. Attention: Få et vinnende smil!
 2. Interest: Med xx tannkrem får du hvitere tenner etter første tannpuss!
 3. Desire: xx tannkrem gir deg like hvite tenner som du får hos tannlegen, bare billigere!
 4. Action: Kjøp nå på www.hvitetenner.no eller bestill time på tlf. 815 493 00

Tar man hensyn til satisfaction, sørger man for at tennene faktisk blir hvite etter første tannpuss. Da lever tannkremen opp til forventningene, og de som har kjøpt produktet kan anbefale det videre til andre potensielle kunder. 

Tar man hensyn til conviction kan man legge et punkt mellom desire og action: 

 • 9/10 kunder har fått et synlig hvitere smil etter 1 uke med xx tannkrem!

Du kan også analysere reklamer for å se om de følger AIDA-modellen. Noter deg hvordan de fanger oppmerksomheten din og om de skaper interesse. Ved å gjøre det kan du få flere gode tips til hvordan du selv kan skrive en effektiv reklame.