Akkurat nå er 92 pålogget.

Biedermeier

På 1800-tallet, den tidsperioden hvor romantikken utspiller seg, finner man en rørelse i samfunnet kalt Biedermeier. Det er rørelse som fortsetter noe etter romantikken og frem til begynnelsen av de moderne gjennombrudd i 1871.

Biedermeier er en periode, basert på noen bestemte verdier og idealer, som kom til uttrykk i både litteratur og kunst. Man kan også snakke om Biedermeier som en bestemt stilretning blant annet innenfor interiørdesign.  

Biedermeier-begrepet ble først tatt i bruk som en betegnelse for stilretningen innenfor interiørdesign. Deretter spredde tendensen seg videre til malerkunst og til slutt til litteraturen. Det er faktisk først i 1927 at begrepet blir tatt i bruk av litteraturhistorikere som et periodebegrep for å dele opp litteraturen på 1800-tallet. Det vil si at på 1800-tallet, da rørelsen er på sitt høyeste, snakker man ikke om Biedermeier. Det er som alle andre rørelser i kultur- og litteraturhistorien et begrep som først flere år i etterkant blir tatt i bruk for å beskrive en rørelse.