Akkurat nå er 13 pålogget.

Bokrapport

Denne oppskriften på bokrapport gir deg en oversikt over hva som er viktig å ha med i din rapport. Modellen kan også brukes som en mal for hvordan man skriver en bokrapport.

Forside:

På forsiden skal man fortelle hvilken bok bokrapporten handler om. Det kan være en idé å bruke et bilde av boken eller noe som har forbindelse til den. Tittelen på boken bør vises på forsiden. I tillegg skal det være opplysninger om forfatterens navn, forlaget som har gitt ut boken, antall sider, ditt eget navn og kanskje også hvilken klasse du går i.

Still spørsmål om bokrapport i norsk i vårt Lekseforum her

Sammendrag:

Det skal være et sammendrag i en bokrapport. Det skal fortelle om bokens handling. Sammendraget skal være nøyaktig og ikke for langt. Det må ikke være for detaljert, men det skal sikre at leseren av bokrapporten forstår handlingen i grove trekk. Når man skal skrive et sammendrag er det viktig å huske at man ikke må vise sin egen personlige mening. Derimot skal man forholde seg nøytralt til bokens handling.

Personkarakteristikk:

I en bokrapport bør det være personkarakteristikker av de viktigste personene. De personene som bare spiller en liten eller ingen rolle i boken, skal du ikke lage personkarakteristikker av. Velg derfor ut de viktigste, og lag en grundig beskrivelse av hver av dem.

Du kan både lage en indre og en ytre personkarakteristikk. Når man lager en ytre personkarakteristikk, skal man beskrive alt det man kan se på en person. Det er altså all den informasjonen om personens utseende som står skrevet i boken, som skal med i den ytre personkarakteristikken.

Den indre personkarakteristikken skal inneholde all den informasjon boken gir om hvordan personene er. Her skal det beskrives hvordan personene oppfører seg, hvordan han eller hun er i forhold til andre og noe om hvorfor personen handler som denne gjør.

Når man skriver en personkarakteristikk, skal man vise hvor i boken man leser det man beskriver. Kom derfor med eksempler fra boken som understreker hvor du har informasjonen fra.

Still spørsmål om bokrapport i engelsk i vårt Lekseforum her

Tiden:

Beskriv når boken foregår, hvis dette opplyses. Kanskje angis det nøyaktig hvilket årstall det er snakk om. Det kan også være at det er opplysninger om personenes klær eller måten de bor på, som kan si noe om når bokens handling finner sted. Forklar gjerne hvor i boken noe skjer, om det er i kapittel en eller i slutten av kapittel seks. Det kan også være at det ikke er mulig å fastslå når den foregår. Beskriv også hvor lang tid handlingen strekker seg over.

Miljøkarakteristikk:

I denne delen av bokrapporten skal du beskrive miljøet handlingen utspiller seg i. Beskriv husene personene er i, om de bor på landet eller i byen, naturen rundt eller et annet miljø som det legges vekt på i boken.
I tillegg til det fysiske miljøet, er det også et sosialt miljø som skal beskrives. Prøv å beskrive med eksempler hva slags samfunn personene bor i. Er det f.eks. et rikt eller et fattig miljø, og hvor i boken står det?

Temaer:

Beskriv hvilke temaer du finner i boken. Hva handler boken om? Er det kjærlighet? Vennskap? Krig? Eller er det noe helt annet som er det sentrale i boken? Her er det også viktig å gi eksempler på hvor i boken du ser bokens tema. Kanskje er det flere temaer i boken.

Anmeldelse/Vurdering:

I denne delen av bokrapporten skal din egen mening om boken komme frem. Husk at det kun er i denne delen du skal vise din egen holdning til boken. Du skal forestille deg at du skal gi en anmeldelse av boken. Det kan være en idé å besvare disse spørsmålene når du skal gi din vurdering av boken:

  • Er den god eller dårlig?
  • Hvorfor mener du den er det ene eller det andre?
  • Hva gjør boken god/dårlig?
  • Vil du anbefale andre å lese boken?
  • Hva fikk du ut av boken?