Akkurat nå er 12 pålogget.

Filmanalyse

Dette er en modell for analyse av film i faget norsk.

I en filmanalyse er det mange ting man skal huske på å ta med og i denne modellen vil du finne de tingene du bør vektlegge i din filmanalyse.

Modellen kan gjerne brukes som inspirasjon til å skrive filmanalyse og det er ikke nødvendig å følge den slavisk.

Still spørsmål om filmanalyse i norsk i vårt Lekseforum

Fakta om filmen

Før man begynner det egentlige analysearbeidet, er det en god idé å finne ut hva slags film det er. Det kan du gjøre ved å besvare disse spørsmålene:

 • Hvem har produsert filmen?
 • Hvem er regissøren?
 • Hva er filmens tittel?
 • Når er den fra?
 • Hvem har hovedrollene?

Still spørsmål om filmanalyse i engelsk i vårt Lekseforum

Filmens sjanger

Som i litteraturen er det innenfor filmens verden mange forskjellige sjangre. Det skilles mellom fakta-sjangre og fiktive sjangre.

Dokumentarfilm

Når man snakker om fakta-sjangre, antas det at det er film basert på, og som handler om virkeligheten. Dokumentarfilm er et godt eksempel. De beskriver et virkelig fenomen og avspeiler verden som den er.

Fiksjonsfilm

De fiktive sjangrene prøver derimot ikke nødvendigvis å vise verden som den er. Her er det snakk om oppdiktede historier, personer og steder det fortelles om. Innenfor fiksjonsfilm finnes en lang rekke undersjangre. Nedenfor er noen eksempler:

 • Komedie
 • Thriller
 • Krim
 • Barnefilm
 • Ungdomsfilm
 • Romantisk drama
 • Science fiction
 • Eventyrfilm
 • Dogme-film
 • Krigsfilm
Annonse litterær artikel

Vil du lære mer om filmanalyse?

 • - Lær å finne filmens sjanger
 • - Få hjelp til å gjennomskue plottet i filmen
 • - Bli bedre på å strukturere analysen din
Les veiledningen nå

Filmens handling

Det kan være en god idé å innlede analysen med å gi et referat av handlingen. Beskriv filmens handling og plott. Få beskrevet hva filmen handler om, hva konflikten er og hvordan den slutter.

Sammensetning/oppbygning

Til flimanalysen er det også viktig at du analyserer hvordan sammensetningen er i filmen. For å analysere en films oppbygning kan man bruke Hollywood-modellen (link). Det er en analysemodell som foreslår en bestemt sammensetning og spenningskurve som er inndelt i syv faser: anslaget, presentasjon, utdypning, ‘point of no return’, konfliktopptrapping, klimaks og avrunding.

Det skal sies at det ikke anbefales at man tar for gitt at alle filmer følger modellen. Lag derfor en spenningskurve over filmen selv og se om den passer med Hollywood-modellen eller avviker fra den.

Filmtekniske virkemidler

I denne delen av filmanalysen skal alle de mer tekniske delene av filmen analyseres. Prøv å besvare følgende spørsmål til denne delen av analysen:

 • Hvordan er filmen klippet? Lange klipp, korte klipp, naturlige eller unaturlige overganger?
 • Hvordan er kamerabevegelsen? Håndholdt kamera, stillbilde, panorering eller annet?
 • Hvordan er perspektivet? Froskeperspektiv, fugleperspektiv, normalperspektiv?
 • Hvordan er bildet beskåret? Totalt, supertotalt, halvtotalt, nærbilde, supernærbilde? 
 • Hvordan er lyden i filmen? Reallyd, effektlyd, ekstern lyd? Kanskje er det voice-over eller bakgrunnsmusikk i filmen?
 • Hvordan er lyset i filmen? Naturlig eller kunstig? Er det likt gjennom hele filmen?
 • Hvordan er fargene? Virker de naturlige eller manipulerende?
 • Er det noe annet ved måten filmen er filmet på som du har lagt spesielt merke til?

Tid og rom

Prøv å analysere hvor lang tid filmens handling strekker seg over. Det kan være alt fra en enkelt time til mange år. I tillegg kan man komme inn på om handlingen er kronologisk oppbygd i tid, eller om det forekommer f.eks. tilbakeblikk eller flash forwards, slik at tiden ikke fortsetter naturlig frem.

Noe lignende kan man undersøke i forhold til rom i filmen. Er det naturlige rom, eller virker de kunstige? Er det kulisser eller er det filmet på virkelige locations? Foregår filmen i forskjellige rom eller på det samme stedet hele tiden?

I tillegg kan du komme inn på om filmen foregår i en bestemt historisk tid. Nåtiden, fortiden eller kanskje i fremtiden?

Miljø

Analyser hvilket miljø filmen utspiller seg i. Er det et fornemt overklassemiljø, eller er det i et hardt belastet sosialt miljø – eller noe midt imellom? Når man analyserer dette, er det viktig at man kommer med gode eksempler på hvor i filmen miljøet kommer spesielt godt til syne.

Karakterer/personer

Som ved analyse av litteratur, er den en god idé å lage personkarakteristikker av de viktigste personene i filmen. Beskriv hva slags karakterer det er, samt hvilken rolle de spiller i handlingen. Kom inn på alder, sosial status, utseende og personlighet.

Tolkning

I tolkningen skal man sammenligne resultatene fra analysen og prøve å komme nærmere filmens tema og budskap. Prøv å besvare følgende spørsmål:

 • Er det et bestemt tema i filmen? Hvordan behandles dette temaet?
 • Er det symboler i filmen som sier noe om filmens tema og budskap? Det kan være personer, bestemte ting, farger eller noe helt annet. Hva betyr disse symbolene? Kan de tolkes på flere måter?
 • Har filmen et budskap til seerne? Hva er dette?

Perspektiv

Lag evt. et perspektiv til en annen film, en bok eller annet som har fellestrekk med den filmen du analyserer. Kanskje kjenner du til en annen film med samme tema, eller en film som foregår i samme tid eller i et lignende miljø. Utdyp hvordan du ser fellestrekkene.