Akkurat nå er 26 pålogget.

Innledning

Når du skriver en oppgave skal den alltid inneholde en innledning, men hva er det egentlig som kjennetegner en god innledning? Og hvordan skriver du den?

Hva er en god innledning?

Formålet med innledningen er å fange leseren og føre leseren inn i teksten. Derfor er det viktig at innledningen vekker leserens interesse og nysgjerrighet så han/hun får lyst å lese videre.
Derfra er det viktig at innledningen er presis og dekkende, så den nøyaktig beskriver hva oppgaven handler om, hva du vil komme inn på og hvordan du vil arbeide med emnet ditt.

Du skal også være oppmerksom på at en god innledning i for eksempel norsk og biologi ikke inneholder det samme. Har du gjort et forsøk så bør innledningen informere om hva konklusjonen på forsøket er. Skriver du en innledning til et norsk essay kan du bruke et sitat fra teksten eller stille et spørsmål som du skal reflektere over i oppgaven.

I det følgende tar vi utgangspunkt i hvordan du skriver en innledning i norsk og andre språkfag, fordi en god formidling i disse fagene spiller ekstra stor rolle.

Hvordan skriver du en innledning?

1. Presenter emnet/problemstillingen på en interessant måte.

Først og fremst er det viktig at du får presentert emnet eller problemstillingen som oppgaven din kommer til å omhandle. På den måten gir du leseren et bilde av hva han/hun skal lese om. Innledningen kan for eksempel starte med et relevant sitat fra teksten du skal analysere, eller den kan ta utgangspunkt i en mer generell overveielse som du utdyper i oppgaven.

2. Introduser til tekster

Deretter er det viktig at du får presentert den eller de tekstene du bruker i oppgaven. Sørg for å få med sentrale fakta (forfatter, årstall, tittel osv.), og flett dem inn i teksten på en naturlig og elegant måte.
For eksempel:
I artikkelen «Generasjon Kane», publisert i Levende historie 4 i 2009, diskuterer Ingebrigt Steen Jensen hvordan..

3. Kort og presis

Det er en god idè å forsøke å gjøre innledningen så kort og presis som mulig. Det kan være fristende å begynne å redegjøre for tekstens synspunkter og innhold når du presenterer den, men vent med det til din egentlige analyse. Innledningen din er kun en forsmak på oppgaven som skal vekke leserens appetitt, så pass på at du ikke mater leseren for mye så han/hun ikke kommer seg videre i teksten.

4. Rett innledning til slutt

Et siste triks til å skrive en god innledning er å vende tilbake til den når du har skrevet ferdig oppgaven. Noen ganger vil synsvinkelen eller problemstillingen din ha endret seg underveis, derfor er det viktig å få tilpasset innledningen så den stemmer overens med resten av oppgaven.