Akkurat nå er 13 pålogget.

Reklameanalyse

Modell for å skrive reklameanalyse.

Dette er en modell som kan gi deg hjelp og inspirasjon til å skrive reklameanalyse. I modellen skilles det mellom bildereklame og TV-reklame. Modellen gir noen forslag til hva du kan gå inn på i en analyse av reklame, men vær selektiv. Det er ikke nødvendigvis alle punktene som er relevante for din reklameanalyse. 

Still spørsmål om reklameanalyse i vårt Lekseforum

Presentasjon av reklamen

I presentasjonen i reklameanalysen skal alle fakta om reklamen på plass. Dette gjelder uansett om det er snakk om bildereklame eller TV-reklame. For dette formålet kan du svare på følgende spørsmål:

 • Hvem er reklamens avsender?
 • Hva reklameres det for?
 • I hvilket media vises reklamen? Er det i avisen, på tv eller noe annet?
 • Er det en kommersiell reklame som prøver å selge et produkt? Eller er det en ikke-kommersiell reklame der formålet er å være opplysende eller veldedig?
 • Hvem er reklamen rettet mot? Hvem er mottaker? 

Bildereklamer

Bildereklamen er en av de vanligste formene for reklamer. Du ser den i både aviser og blader og på gaten.

Oppbygning og sammensetning

Når du skal analysere en bildereklame, kan du begynne med å se nærmere på reklamens form/oppbygning:

 • Hvilken type bilde er det snakk om? Det kan f.eks. være et fotografi, en kollasj, et maleri eller noe helt annet.
 • Hvor er fokus i reklamen? (f.eks. på produktet eller på en person) Hva er plassert foran, i midten og i bakgrunnen? Er det snakk om et nærbilde, et bilde tatt i froskeperspektiv eller et bilde tatt i fugleperspektiv?
 • Er bildet oppbygd etter ”det gylne snitt”? Det gylne snitt er en harmonisk måte å bygge opp et bilde på og gir derfor mottakeren et inntrykk av sammenheng.
 • Er det brukt farger for å skape en bestemt stemning? Sterke farger skaper f.eks. dynamikk, mens rødlige farger virker varme/kjærlige.
 • Er det en overskrift/logo som fanger mottakerens interesse?
Annonse litterær artikel

Synes du reklameanalyse er vanskelig?

 • - Få hjelp til å komme i gang med reklameanalysen din
 • - Lær å skjelne mellom forskjellige typer reklame
 • - Bli bedre på å analysere både reklamefilmer og -bilder
Les veiledningen nå

Innhold, tekst og bilde

 • Er det personer eller ting i reklamen? Hvordan fremstår disse? Er mannen f.eks. nesten forelsket i sin Coca Cola Zero?
 • Sender reklamen signaler gjennom kroppsspråket?
 • Hvilken stemning uttrykker bildet?
 • Hva forteller teksten om produktet? Sier den noe om produktets primære bruksverdi (f.eks. at Coca Cola Zero smaker godt, slukker tørsten og ikke inneholder sukker) eller om produktets sekundære bruksverdi (f.eks. at det er på moten å drikke Coca Cola Zero).
 • Legger logoen/språket opp til at produktet er dyrt/eksklusivt, godt/solid eller billig?
 • Hvordan påvirker språkbruken produktet? Brukes det et slagord som er lett å huske?
 • Hvordan støtter tekst og bilde hverandre?
 • Hvordan argumenteres det for at mottakeren skal kjøpe produktet? 

Reklamefilm på TV

TV-reklamer møter du typisk på mellom eller under TV-sendinger. Når du skal analysere en reklame på TV, skal du ta for deg de punktene som er listet opp under ”Presentasjon av reklamen”. Utover det kan du se nærmere på:

 • Hvor lenge varer reklamen?
 • Hvordan er reklamefilmen klippet? Består den av mange eller få klipp? Er klippingen rask eller langsom? Er det rolige overganger (der bildene glir over i hverandre) eller markerte overganger (der det klippes hardt fra ett bilde til det neste)? Hvordan henger det sammen med handlingen i reklamen?
 • Brukes det primært nærbilde, froskeperspektiv eller fugleperspektiv?
 • Hvilke farger dominerer reklamen? F.eks. kalde eller varme farger? Hvilke følelser skaper disse fargene hos mottakeren? Hvorfor har avsenderen ønsket å appellere til bestemte følelser?
 • Hvilke lyder bruker reklamen? Ekte lyd (fra opptakene), fortellerstemme eller bakgrunnsmusikk? Hvilken funksjon har lyden i reklamen? Hvilken historie fortelles gjennom kombinasjonen av lyd og bilder?
 • Hvordan brukes det muntlige språket (fortellerstemme, monolog eller dialog) for å reklamere for produktet? Bruker personene eller fortelleren vanskelige ord eller faguttrykk som skal gjøre produktet mer troverdig? Eller bruker et velkjent slagord som kan skape gjenkjennelse hos mottakeren?  

Reklametriks

I reklamer brukes det ofte en rekke såkalte reklametriks. Disse brukes i reklamer for å fange mottakerens interesse. Det kan for eksempel brukes et skjønnhetstriks. Det kan man gjøre ved å bruke en svært vakker kvinne for å selge et produkt som primært er rettet mot kvinner. Formålet er å få kvinner til å kjøpe produktet med forhåpning om å ligne på den vakre kvinnen i reklamen hvis man kjøper produktet. Det kan også være at reklamen fremstiller en bestemt livsstil som skal fange mottakerens interesse og påvirke til å kjøpe et bestemt produkt. Et livsstilstriks. Det kan for eksempel være at reklamen viser en idyllisk familie som består av vakre, sunne familiemedlemmer som skal selge en matvare. Reklamen sier da indirekte at ”hvis du kjøper denne matvaren, blir du og din familie sunne og vakre”. Det betyr at påvirkningen for å kjøpe reklamen er et håp om å bli sunnere og å ha en sunn livsstil. Prøv å svare på disse spørsmålene for å finne ut av om det er brukt reklametriks:

 • Er noe i reklamen idyllisert? En livsstil, en måte å se ut på eller annet?
 • Hva er argumentet for å kjøpe produktet som reklamen representerer?
 • I tillegg til å få produktet, hvis man kjøper det, hva foreslår reklamen indirekte at man også får? Er det mulige bivirkninger ved å kjøpe produktet? (Sekundær bruksverdi).