Akkurat nå er 17 pålogget.

Rød tråd

Hva mener man med en rød tråd?

I beskrivelsen av hva som utgjør en god oppgave treffer man ofte på formuleringen om at det skal være en «rød tråd» gjennom hele oppgaven. Det betyr at oppgaven kan sees som en helhet, der det er en tydelig sammenheng og kontinuitet mellom de ulike avsnittene og delene i oppgaven. Opplevelsen av sammenheng gjør at oppgaven din er både bedre og enklere å lese for læreren din, og resulterer ofte i en høyere karakter.

Fokus:

Først og fremst er det viktig at du har et klart fokus gjennom hele oppgaven din, så du ikke skriver litt i øst og vest. Du skal altså ha en klar idè over hvor du vil hen med oppgaven før du begynner å skrive.

Problemstilling.

Du sikrer deg fokus ved å ha en klar og presis problemstilling som du holder deg til gjennom hele oppgaven. Noen ganger er problemstillingen til oppgaven gitt på forhånd, andre ganger skal du formulere den selv. 

Skal du formulere den selv kan det være fort gjort å utsette det til senere, eller tenke at den kommer av seg selv når du skriver. Dette vil som oftest føre til en uklar og ufokusert oppgave. Begynn heller med å gjøre det klart hva oppgaven din skal handle om, gjerne formulert i presise spørsmål:
"Hva argumenterer statsministeren for i nyttårstalen? Hvilke virkemidler tar han/hun i bruk? Er talen overbevisende?"

Disposisjon.

En annen måte å sikre deg en rød tråd gjennom oppgaven er å lage en god disposisjon innen du begynner å skrive. Lag en oversikt over notater og ideer til hva innledningen/analysen/diskusjonen og konklusjonen kan inneholde.

I tillegg til å gi deg bedre sammenheng i oppgaven vil et slikt overblikk også gi deg en bedre og enklere skriveprosess.

Rød tråd mellom de enkelte avsnittene. Det er også viktig å ha en rød tråd internt i oppgavene, altså mellom de ulike avsnittene. Dette får du ved å hele tiden sikre deg at avsnittene henger sammen og at leseren ikke blir forvirret når du går fra et punkt til det neste.

Et godt triks er å binde avsnittene sammen med en setning eller to, så du holder leseren i hånden gjennom hele teksten. 

For eksempel:

«I forlengelse av personkarakteristikken i forrige avsnitt ser vi at miljøbeskrivelsen tar fatt i kontrastene mellom rik og fattig.»

Eller

«Som tidligere nevnt vil jeg ta utgangspunkt i Brandes idè om at god litteratur setter relevante samfunnsproblemer under debatt.»

Språklig sammenheng.

En annen måte å få en god sammenheng i oppgaven sin er å sikre seg at det er en språklig rød tråd. Det betyr at det brukes samme skrivestil, begreper, tegnsetting osv. gjennom hele teksten. Noen ganger kan det gå litt for fort når du nærmer deg slutten av oppgaven, og da risikerer du å miste sammenhengen. Derfor må du sørge for å alltid lese korrektur på oppgaven før du leverer.

Sammenheng mellom innledning og avslutning.

Et siste lurt triks for å få en rød tråd i oppgaven er å ha en «sirkelstruktur». Det betyr at du, i konklusjonen, refererer til problemstillingene dine i innledningen og prøver å konkludere dem. Den måten har du en sammenheng mellom innledning og avslutning, som bidrar til å trekke karakteren opp.