Akkurat nå er 15 pålogget.

Symboler

Når du analyserer tekster (noveller, dikt, eventyr osv.), bilder og film, vil det ofte på en eller annen måte inngå symboler. Symboler er kort sagt noe som representerer noe annet og mer enn bare seg selv. Røde roser kan symbolisere kjærlighet, og en hvit due kan være et symbol på fred.

Symboler er aldri tilfeldig valgt, de er ladet med betydning. En grunnleggende forståelse av symboler og symbolikk vil kunne hjelpe deg til å finne den skjulte meningen av ulike symbolske bilder og uttrykk i analyse og fortolkning av et dikt, en tekst eller et bilde.

Symbol definisjon

Et symbol er et tegn, et ord, et bilde eller noe annet som betyr noe mer enn det som er direkte synlig, noe utover den bokstavelige betydningen. For eksempel er tegnet ♀ et symbol for kvinne, ♂ et symbol for mann, og et hjerte et symbol for kjærlighet.

Hvordan symboler tolkes, kommer an på sammenhengen og kulturen de opptrer i. Regn kan for eksempel både symbolisere renselse og liv, men kan også være et tegn på tristhet og melankoli.

I Vesten er flaggermusen knyttet til trolldom og magi, og ofte et negativt symbol på død, uhygge, frykt, natt og noe nifst. I Kina er flaggermusen derimot antatt å bringe lykke. Den er et positivt symbol, et tegn på hell og lykke.  Derfor er det viktig at du alltid tolker symbolene i en tekst eller bilde ut fra kultur, den øvrige kontekst og handling.

I vestlig litteratur er eple ofte et symbol for synd. Men når vi snakker om symboler, er det også viktig å huske at symbolet fortsatt også er seg selv, i tillegg til hva det symboliserer. Når du ser et eple i en bok, er det ikke nødvendigvis et symbol. Det kan også bare være et eple. Så hvordan kan du vite når forfatteren bruker et ord ellet uttrykk som et symbol for å formidle abstrakte tanker og forestillinger?

Det er flere måter å kjenne igjen symbolisme i litteraturen. Det ene er frekvensen et objekt eller en betegnelse er nevnt i et stykke litteratur - hvis det er nevnt ofte, er det sannsynligvis viktig. En annen måte å finne et symbol er å se på hvor detaljert forfatteren beskriver et objekt. Disse to metodene er ledetråder på at objektene er symboler, og har en betydning utover det umiddelbare.  

Eksempler på symboler

I det følgende gjennomgår vi noen utvalgte vestlige symboler, som ofte anvendes i poesi, tekster, film og bilder, og forklarer hva deres betydning kan være.

Dyr

Due: fred, uskyld, vennlighet

Ugle: visdom, klokskap

Hest: intellekt, verdighet, kraft

Slange: ondskap, tvil, utspekulerthet

Katt: frihet, natt

Enhjørning: godhet, renhet, jomfruelighet

Naturen for øvrig

Planter (generelt): livskraft, livssyklus, død, gjenoppstandelse

Rose: kjærlighet

Lilje: uskyld, renhet, jomfruelighet

Sol/lys: guddommelighet, sannhet, opplysning, liv

Regn: renselse, åpenbaring, liv / tristhet, melankoli

Stjerner: håp, guddommelighet

Ild: renselse, styrke, lidenskap / ødeleggelse, vrede

Gjenstander

Speil: sannhet, selverkjennelse, visdom / forfengelighet, forgjengelighet

Kors: tro

Terning: skjebne, det uberegnelige, tilfeldigheter

Timeglas: tid, forgjengelighet, død, livets flyktighet

Vekt: rettferdighet, upartiskhet, dom

Retninger

Nord: vinter, kulde, mørke, alderdom, død

Øst: vår, håp, sol, barndom

Syd: sommer, ild, varme, ungdom

Vest: høst, alderdom, forfall

Farger

Hvit: renhet, uskyld, jomfruelighet, fred, hellighet, lys, velsignelse, troskap

Sort: ondskap, pessimisme, død, ulykke, natt, skrekk, intethet, alvor, mismot, tungsinn

Sort og hvit: symboliserer motsetningen mellom godt/ondt, sant/falsk, uskyld/skyld

Rød: kjærlighet, blod, liv, lidenskap, følelser, varme / fare, kamp, krig

Grønn: håp, liv, fornyelse, friskhet, fruktbarhet, gjenfødelse, vekst, hell

Gul: sjalusi, misunnelse, falskhet, forræderi, feighet, sykdom / liv, lys, modenhet, glede

Blå: ærlighet, trofasthet, visdom, himmelen / melankoli, tristhet, lengsel

Gull: gud, guddommelig, hellig, edelskap, visdom, gavmildhet

Brun: jord, trygghet, jordnærhet, trivsel, fruktbarhet

Grå: trist, kjedeligs