Akkurat nå er 26 pålogget.

Vinkling

Når du skriver en oppgave kan du bli bedt om å avslutte med en vinkling. Da er det viktig å vite hva som menes med en vinkling/perspektivering og hvordan man skriver en en god vinkling på slutten av oppgaven.

Hva er en vinkling?

Å vinke noe betyr å sette det i en større sammenheng. Når du skriver en perspektivering handler det altså om å ta det emnet/den problemstillingen du har og plassere det i en relevant sammenheng.

En god vinkling åpner emnet og peker utover oppgaven, så leseren får et inntrykk av at du har et overblikk over emnet. Din vinkling kan enten utgjøre et eget avsnitt eller den kan være en del av den avsluttende diskusjonen og konklusjonen.

Når skal man vinkle noe?

Vinkling/perspektivering kommer ofte i analyseoppgaver. Noen ganger blir du bedt direkte om å vinkle noe i din problemstilling og noen ganger bestemmer du selv. Er det opp til deg, er det en god idé å bruke litt tid på å trekke noen linjer fra oppgaven din og sammenligne eller vinkle det opp mot noe relevant. Da viser du forståelse for hele emnet, og får god sammenheng i teksten.

Hvordan skriver man en god vinkling?

Først og fremst er det viktig at vinklingen din er relevant og at du bruker den til noe konkret. Leseren må ikke føle at vinklingen er en helt selvstendig del som henger seg på oppgaven. Det er altså viktig at det er en sammenheng mellom oppgaven og vinklingen. Derfor bør du basere vinklingen på analysen og tolkningen du har gjort tidligere i oppgaven.

Ulike typer vinkling

Litteraturhistorisk perspektivering

Når du analyserer en tekst i for eksempel norsk eller engelsk, er det ofte en god idè å vinkle teksten i forhold til den aktuelle litteraturhistoriske perioden. Skriver du om Askeladden er det lurt å vinkle det i forhold til tidsepoken romantikken, og se hvilke romantiske trekk som går igjen i eventyret.

Vinkling til samfunnet

Vinklingen kan også sette oppgaven din inn i en samfunnsfaglig kontekst. Har du lest en tekst fra realismen kan det være relevant å se på leveforholdene i samfunnet på den tiden, og se hvordan de kommer til uttrykk i teksten.

Vinkling til andre verk av samme forfatter

Har du skrevet en analyse av en tekst kan det være en god idè å vinkle den opp mot andre verk av samme forfatter. Her kan du f.eks. undersøke om tekstens tema og budskap går igjen i andre verk, og om forfatteren har utviklet seg gjennom forfatterskapet. Analyserer du f.eks. «Den stygge andungen» av H.C. Andersen kan du vinkle det opp mot andre av hans eventyr som har en lykkelig slutt og moral, f.eks. «Klokken».
Ellers kan du peke på at Andersen senere i livet vente seg mot romantikken, som f.eks. i «Skyggen» eller «De røde skoene».

Tematisk vinkling

En god måte å gjøre oppgaven bredere på, er å vinkle analysen mot verk av andre forfattere som behandler samme tema. Har du analysert «Et dukkehjem» av Henrik Ibsen kan du kan du peke på at ulike forfattere som Jonas Lie har skrevet om kvinnenes stilling i samfunnet på samme tid.

Vinkling til nåtiden

Har du analysert en eldre tekst kan det være relevant å sette den inn i en moderne kontekst. Har du f.eks. jobbet med «Hellemyrsfolket» av Amalie Skram kan du vinkle det opp mot tema som motgang i moderne tid.