Akkurat nå er 156 pålogget.

Muntlig eksamen - gode råd

Blir du nervøs og får angst før muntlig eksamen, eller har du bare bruk for litt inspirasjon til eksamensforberedelsen og eksamen?  Hvis det er tilfelle har vi her en rekke gode råd til muntlig eksamen og til hvordan du best mulig slår gjennom og presenterer på dagen.

Grunntrekkene rundt muntlig eksamen er lik alle steder selv om muntlig eksamen er lokalstyrt, hovedvariasjonen ligger i fag og fagnivå. Derfor passer disse rådene til alle på ungdomsskolen og videregående.

Forberedelse til muntlig eksamen

Skaff deg et overblikk over pensum. Finn hovedemnene/-områdene i pensum og tenk over sammenhengen i emnene. Jo bedre du er til å finne sammenheng mellom emnene desto mindre skal du huske til eksamen, og du kan lettere vinkle andre emner fra pensum. Dette egner seg både for fagene der eksamensemnet blir gitt på forhånd, og de fagene der dette ikke er tilfelle.

Skriv notater. De hjelper deg med å skape struktur i forståelsen din, og det vil smitte positivt over på din presentasjon. Notater hjelper spesielt på hukommelsen. Hvis du får notert ned hovedtrekkene i det du nettopp har lest på forhånd, eller på data, så vil du fort merke at stoffet sitter bedre.

Finn ut hva hovedemnene i pensum er og lag en oversikt i punktform for hvert av dem. Du skal se på det helt sentrale i teksten/emnet og du skal ha et godt overblikk over hva du kan vinkle det til. Det er viktig at du har funnet frem til konklusjonen på forhånd så du ikke trenger å finne den i eksamenssituasjonen der tiden er knapp. Skaff deg derfor et godt overblikk over samtlige emner og det sentrale i hvert av dem.

Øv på en muntlig eksamenssituasjon med vennene dine. Ved å øve på eksamenssituasjonen finner du ut hvilke emner du er god til og hvilke emner som krever en ekstra innsats. Her kan du fort bli både positivt og negativt overrasket. Fordelen ved å diskutere og forberede seg sammen med studiekamerater er at du får et annet syn på tekstene/emnene og at dere sammen kan komme fram til en felles konklusjon. Det er større sannsynlighet for at den er riktig når fem personer er blitt enig om den, enn når det kun er en som har kommet frem til den selv. Når du øver på eksamenssituasjonen kan du også øve på å selge deg selv best mulig. Dere kan med fordel gi hverandre tips og feedback på alt fra det innholdsmessige til kroppsspråk.

Øv på alle emnene så godt at det ikke er emner du ikke vil opp i, selv om det nesten alltid er tilfelle. Det øker sikkerheten din fram til den muntlige eksamen hvis du kan slippe å bekymre deg for å trekke det ene emnet du ikke er helt sikker på. Noen emner kan være vanskeligere enn andre, men det er lærer og sensor også godt klar over så det er ingen grunn til å være bekymret eller nervøs. Øv derfor ekstra mye på «hatemnene» fremfor dem du allerede er ganske sikker på. Det er en god ide å starte med «hatemnene» så du slipper tidspress og haster gjennom dem til slutt. På den måten får du også et godt overblikk over hele pensum, fordi du føler deg rimelig sikker i alle emnene.

Konsentrer deg om din egen forberedelse. Ikke tenk over hvor langt andre er kommet og hva de fokuserer på. Det som teller for deg er at du følger din egen struktur, hvordan man leser til eksamen er veldig individuelt. Noen må bruke flere uker og leser tingene mange ganger, mens andre trenger bare å lese det en gang og får det overstått hurtig (det finnes selvfølgelig flere måter å lese på). Fokuser derfor på deg selv og din eksamenslesing.

Blir du så nervøs før eksamen at det går utover forberedelsen og prestasjonen din, finnes det faktisk flere teknikker som kan hjelpe deg med eksamensnervøsitet.

Gode råd til selve muntlige eksamen

Møt opp i så god tid at du ikke trenger å bekymre deg for å komme for sent. Det å være på skolen veldig tidlig kan gjøre at man blir nervøs fordi eksamen kommer nærmere og nærmere, derfor bør man heller ikke være for tidlig. Kommer man et kvarter til en halv time før eksaminering har man god tid til å slappe av og «komme inn i sonen», samtidig som det ikke er lang nok tid til å bli ekstra nervøs.

Hils på sensor ved å gi et nikk. For noen kan det bli litt for mye med et håndtrykk, fordi det blir veldig formelt. Dette varierer fra sensor til sensor, derfor er det lurt å rådgive seg med læreren og stole på han/henne.  Det avhenger også om sensor sitter eller står klar i døren for å møte deg når du kommer inn.

Trekk et spørsmål uten å nøle for mye – det øker din selvsikkerhet. Trekker du et emne du ikke hadde håpet på så ikke vis det til sensor og eksaminator, da vil du virke usikker og nervøs fra starten. Det er helt greit å være nervøs til muntlig eksamen, det er alle, men jo bedre du kan skjule det jo desto mer selvsikker virker du.

Når du skal presentere opplegget ditt så start med en disposisjon hvor du forteller lærer og sensor hva du har planlagt å gjennomgå. På den måten får du en god start, og lærer og sensor har mye bedre mulighet for å hjelpe deg på vei hvis du skulle gå i stå eller få jernteppe.

Ikke les opp fra papir eller powerpoint. Det er mye bedre å glemme noen ting enn å stå og lese opp fra et stykke papir. Hvis du leser opp fra notatene dine har lærer og sensor ingen mulighet for å vurdere hva du egentlig kan. Derimot skal de spørre hvis du har glemt noe. Det kan være en god hjelp å lage en kort disposisjon under forberedelsen som du kan kikke ned på under presentasjonen, men pass på så du ikke blir bundet av notatene. Prøv heller å se på, og snakke til, eksaminator og sensor.

Du kan med fordel skrive ned notatene dine på noen kort eller noe som er mindre enn en vanlig A4-side. For det første er en hel A4-side ganske stor, og mange har en tendens til å vifte rundt med arket når de blir nervøse. For det andre står det mye mindre tekst på sidene hvis du lager kort, dermed minimerer du sjansen for at du mister overblikk over notatene dine. Et kort kan for eksempel være et halvt A4-ark, da har du plass til å ha rundt et kort per emne.

Hvis det er spørsmål du ikke forstår kan du be om å få det omformulert. Det gir deg tid til å tenke deg om, samtidig som det kan gi bedre forståelse å få spørsmålet omformulert og repetert. Du kan med fordel  ta med en flaske vann og drikke litt når du har bruk for en kort tenkepause under muntlig eksamen.

Prøv å utstråle selvtillit – selv om du føler det motsatte. La være med å slå ut armene og vise frustrasjon. Prøv så godt du kan å vise selvkontroll og overblikk. Hvis det er noe du ikke vet helt om du kan svare på, så prøv allikevel – det kan være riktig og hvis ikke kan du prøve  lede samtalen inn på noe du kan bedre. Hvis det er noe du virkelig ikke kan svare på, så vær ærlig og prøv å vinkle det opp mot noe som kan være relevant. Alternativt kan du øve på hukommelsesteknikker.

Som utgangspunkt: Jo mer du snakker desto bedre, men hold det relevant. Til gjengjeld skal du også si alt som er relevant. Hvis du faller av sporet sier nok sensor eller eksaminator ifra. Prøv også å unngå å kjøre rundt i det samme. Ta kontroll over eksaminasjonen – skift gjerne emne på eget initiativ hvis du har sagt det du ville si eller du merker sensor og eksaminator vil videre. Det viser at du har overskudd og at du er sikker på stoffet.

Til slutt, husk på at sensor og eksaminator skal hjelpe deg til en bedre karakter og ikke omvendt. Deres oppgave og intensjon er å hjelpe deg med å oppnå så høy karakter som mulig i muntlig eksamen. Dere skal spille sammen, og hvis du har forberedt deg ordentlig vil det også føles sånn når lærer spør om noe du kan svaret på.